Instructors


Yamashita san
Yamashita-sensei
Manila
31589254 2148565708504937 6683130667770839040 n
Higuchi-sensei
Manila
Captureyjj
Kitai-sensei
Manila