Cebu Sensei


Img 3966
Ishida-sensei
Cebu

Manila Sensei


Haru san
Mizuno-sensei
Manila
Yamashita san
Yamashita-sensei
Manila