Cebu Sensei


Img 6428
Mikiya Kaneko-sensei
Cebu

Manila Sensei


Haru san
Haruka Mizuno-sensei
Manila
Yamashita san
Daisuke Yamashita-sensei
Manila
Ai onishi v2
Ai Oinishi-sensei
Manila